Energielabel

Iedereen in Nederland heeft een energielabel ontvangen. Dat label is gebaseerd op het bouwjaar van uw woning. Alle verbeteringen en moderniseringen zijn niet verwerkt in het label.

Hoe energiezuinig is uw woning? Wij kunnen u helpen vaststellen welke maatregelen u al heeft getroffen en wat u nog kunt doen om energiezuiniger te wonen. We leveren daar meteen een berekening bij: welke investering is nodig en wanneer is die investering terugverdiend.
Vanaf 1 september 2015 moeten alle verwarmingssystemen, boilers en wateropslagtanks voldoen aan de nieuwe Europese minimumeis voor energieprestaties: de ErP-richtlijn. Ze krijgen allemaal een energielabel en wij mogen deze installaties keuren en voorzien van een energielabel.

Energiebesparende maatregelen zijn:
• Dakisolatie
• Zonnepanelen vanuitsluitend A-merken
• HR-ketel
• HR++ glas
• Gevel- en vloerisolatie
• LED-verlichting
• Grijswatercircuit: hemelwater gebruiken
ZONNEPANELEN OP HOUTHOK
nbb_foto_905711_650x433
Douche

‘Wij schrokken van het energielabel dat we in de brievenbus kregen. Installatiebedrijf Lukkes kon ons vertellen welk label ons huis echt heeft. We kregen meteen een overzicht van nog te nemen maatregelen, inclusief kosten en opbrengsten.’